Grib udfordringen

For at matche den kompleksitet vi har i vores socialfaglige opgaveløsning for børnene og de unge, så er vi selv interesseret i læring og udvikling

 

Samarbejde og uddannelse
Vi håber at både børn, unge og medarbejdere gennem et godt samarbejde hele tiden får tilpasset udfordringer i forhold til viden og egne kompetencer. Ved hjælp af vores muligheder for læring i eget miljø og viden gennem øvrige kurser, afstemmer vi muligheder og interesser.

Intern udvikling - Læring på arbejdet
Intern udvikling er en form for vidensdeling hvor der er mulighed for, at hjælpe andre med, at blive bedre til at løse nogle opgaver, eller for selv at få hjælp til at løse dem. Ligeledes giver det mulighed for, at indentificere allerede eksisterende og tilgængelig viden samt, at overføre og anvende denne viden til, at løse konkrete aktiviteter hurtigere, bedre og mere sikkert end de ellers ville være blevet løst.

Årets mange emner på "Kompetence Viden og Lærings fora" er relateret til det daglige arbejde i Camillehusene. De tager udgangspunkt i hverdagen, i faglige debatter samt i den faglige udvikling der sker inden for det socialpædagogiske område.

Der kan bl.a. være - Teorier i spil, Kollegial supervision, MOVE, Social aktivitet,
Neuropædagogik, Dokumentation af hverdagen gennem videooptagelser,
Første Hjælp og psykisk Første Hjælp, Non-verbal og verbal kommunikation, Udtrykskapasitet,  Fortællinger.

MOVE er: "Mobility Opportunities Via Education". En motorisk læseplan. Det er et nøje beskrevet program, der angiver forskellige måder at arbejde med motorisk udvikling i forhold til at lære - at sidde, at stå, at gå.

Formålet med programmet er at give mennesker med motoriske vanskeligheder mulighed for at bruge deres krop funktionelt i dagligdagen.

Programmet forudsætter, at de der er omkring barnet og den unge er et team, hvor alle er involveret i, at støtte barnet i at opøve motoriske færdigheder. I teamet kan indgå fysioterapeuter, lærere, forældrene og barnet og den unges nære voksne i Camillehusene.