Vi har ikke fundet Bogen

Vi mener, at arbejdet for børn og unge indeholder  en bred vifte af socialfaglig tilgang. Derfor må mange teorier og metoder i spil, når praktikeren arbejder

Inspiration

Vi opfordrer til, at hente inspiration og ideer gennem en vifte af litteratur.
Dels litteratur der inspirerer til vores socialfaglige pædagogiske indsats og dels litteratur der inspirerer til administration, ledelse og organisering.

Socialfaglige pædagogiske indsats

Lorentzen, Per: Dialog med usædvanlige børn, Materialecentret, 2010
Lorentzen, Per: Fra tilskuer til deltager, Materialecentret, 2007
Bo Hejlskov Elvén: Problemskabende adfærd

Nielsen, Lilli: Grib og du kan begribe, Sikon, 1994
Nielsen, Lilli: Er du blind, Sikon, 1990
Nielsen, Lilli: Rummet og Jeg'et, Sikon, 1991
Sigsgaard, Erik: Skældud, Pædagogisk Bogklub, 2002
Madsen, Bent: Socialpædagogik, Hans Reitzels Forlag, 2005
Fyhr, Gurli, Den forbudte sorg, Komiteen for sundhedsoplysning, 2002
Smidt, Søren & Kopart, Henning: Iagttagelse og fortælling, Pædagogisk Bogklub, 1998
Kirkebæk, Birgit og Catrine Lervig: Ingen lyd er forkert, Døveskolernes Materialecenter, Aalborg 2005
Socialpædagogernes Landsforbund, Socialfaglig afdeling, ISBN 87-89992-20-3: De er først og fremmest børn og unge

Tidsskrifter

Socialpædagogen www.sl.dk

LEV, www.lev.dk

Udvikling, www.udvikl.dk

VERA, www.vera.dk

Videnscentre

VIKOM, http://socialstyrelsen.dk/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser

Epilepsi, www.socialstyrelsen.dk/handicap/epilepsi

Bevægelseshandicap, http://socialstyrelsen.dk/handicap/bevaegelseshandicap

Gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autisme, www.socialstyrelsen.dk/handicap/autisme

Synshandicap, www.socialstyrelsen.dk/handicap/synshandicap

Døvblevne, døve og hørehæmmede, http://socialstyrelsen.dk/handicap/horehandicap

Døvblindefødte, http://socialstyrelsen.dk/handicap/dovblindhed

Søskendefokus, http://www.soeskendefokus.dk

Emnebaseret viden gennem Temaer, Video, DVD

Neuropædagogik. Undervist på møde den 27. oktober 2005 af specialkonsulent i neuropsykologi, Viggo Petersen, www.bakkedal.dk

Sprogkodex på arbejdspladsen. Undervist på temadag den 8. marts af psykolog Flemming Kjærbøl
Kvalitetsmodel. Brugt modellen siden forår 2006, efter implementering fra Københavns Amt, Kvalitetsenheden
Den livslange opgave (Video), instrueret af Barbara Cros, LEV, 1997
Den røde tråd (Video), Lilly Andersen og Karen Bro, Vejle Amt, 1997
Synsnedsættelse hos udviklingshæmmede (Video), Videnscenter for synshandicap, 1996
At mødes med glæde (Video), VIKOM, 1995

Administration, ledelse og organisering

Hildebrand, Steen og Søren Brandi: Mangfoldighedsledelse, Børsens Forlag 2003
Hildebrandt, Steen, Hildebrandt Hver Dag! 365, Børsens Forlag, 2005
Klausen, Kurt Klaudi: Skulle det være noget særligt?, Børsens Forlag, 2001
Kirkeby, Ole Fogh: Begivenhedsledelse og Handlekraft, Børsens Forlag, 2006
Kirkeby, Ole Fogh: Det nye lederskab, Børsens Forlag, 2004
Bourdieu, Pierre: Af praktiske grunde, Hans Reitsels Forlag 2001
Covey, Stephen R.: 7 Gode Vaner, Schultz Grafisk, 2006
Covey, Stephen R.: Den 8. Vane, Schultz Grafisk, 2006
Covey, Stephen R.: Det vigtigste først, Schultz Grafisk, 2005
Kolin, Lars: Kolin Kuren, Jyllands-Postens Forlag – JP/Politikens Forlagshus A/S, 2006
Hildebrandt Steen mf. : Empati - det der holder verden sammen, Rosinante