studerende

FØRSTE PRAKTIK I UDDANNELSEN TIL PÆDAGOG
Praktikant sendes ud til Camillehusene fra seminariet og ansættes gennem Camillehusene i Gentofte Kommune.

Skal omsætte ønsker, fra personlig uddannelsesplan, til de vilkår Camillehusene har
Skal tydeliggøre sine forventninger til sin praktikperiode
Skal sortere i sine forventninger og skriftligt beskrive sine forventninger i målformulering/læringsplan
Skal beskrive sin egen indsats i praktiktiden, i målformuleringen/læringsplanen
Skal kende til og følge de vejledninger der stilles fra seminariets side
Skal give udtryk for sine refleksioner over Camillehusenes vilkår som bo-sted for børn og unge
Skal altid have børnene og de unge i Camillehusene i centrum i forhold til egne overvejelser
Skal i respekt med egen faglig og empatisk kritisk sans, følge de kerneydelser, vejledninger og værdier Camillehusene har
Skal tale, skrive og læse dansk så der er mulighed for veltalende argumentation og udførelse af skriftlige opgaver

ANDEN OG TREDJE PRAKTIK I UDDANNELSEN TIL PÆDAGOG
Praktikant sendes ud til Camillehusene fra seminariet og ansættes gennem Camillehusene i Gentofte Kommune.

Skal omsætte ønsker, fra personlig uddannelsesplan, til de vilkår Camillehusene har
Skal tydeliggøre sine forventninger til sin praktikperiode
Skal sortere i sine forventninger og skriftligt beskrive sine forventninger i målformulering/læringsplan
Skal beskrive sin egen indsats i praktiktiden, i målformuleringen/læringsplan
Skal kende til og følge de vejledninger der stilles fra seminariets side
Skal give udtryk for sine refleksioner over Camillehusenes vilkår som bo-sted for børn og unge
Skal altid have børnene og de unge i Camillehusene i centrum i forhold til egne overvejelser
Skal i respekt med egen faglig og empatisk kritisk sans, følge de kerneydelser, vejledninger og værdier Camillehusene har
Skal tale, skrive og læse dansk så der er mulighed for veltalende argumentation og udførelse af skriftlige opgaver
Skal kende forskel på tilbud under kommune, region og privat regi
Skal kende forskel på dag og døgn tilbud
Skal drage sammenligninger fra det almene pædagogiske felt til det specialiserede felt
Skal tilkendegive viden der tilgodeser egen udvikling gennem den mulighed for fremadskridende læring de 3 forskellige praktikperioder giver. I sammenhæng med udvikling af evnen til refleksion ud fra teoretisk viden gennem seminariets undervisning