Natmedarbejder

Skriv din tekst her...

NAT MEDARBEJDER
Nat medarbejder ansættes af Camillehusene til en stilling i Gentofte Kommune. I stillingen ansættes primært ufaglært medarbejder, men andre med kortere eller længere uddannelsesbaggrund, kan også komme i betragtning.

Medarbejderen om natten arbejder alene i hvert af Camillehusenes 3 huse
Skal være vågen natten igennem
Skal udføre diverse praktiske opgaver
Skal være selvsikker, psykisk og fysisk robust og velfungerende
Skal have gode evner for samarbejde
Skal reflektere over egne og andres handlinger
Skal tale, skrive og læse dansk så det skriftlige forstås, så der er forståelig verbal argumentation og kan udføres skriftlige opgaver
Skal håndterer et særligt job med brug af empati i forståelsen af andre mennesker