Kursusudviklingsmedarbejder

Skriv din tekst her...

KURSUSUDVIKLINGSMEDARBEJDER
Kursusudviklingsmedarbejder ansættes af Camillehusene til en stilling i Gentofte Kommune. I stillingen ansættes en medarbejder der har uddannelsesbaggrund inden for det socialfaglige og pædagogiske fag suppleret med relevante kurser og voksenpædagogik.

Kursusudviklingsmedarbejderen skal som udgangspunkt mestre en stilling uden øvrige sammenlignelige kollegaer i Camillehusene
Skal yde sin indsats i Camillehusenes hverdag, der året igennem skal koordineres med forstander og den øvrige ledergruppe
Skal yder en indsats der har omdrejningspunkt gennem at omsætte viden fra egen pædagogisk uddannelse og egne erfaringer fra det pædagogiske arbejdsfelt og undervisningsfelt
Skal sætte sin viden til gavn for læringsmiljø i Camillehusene
Skal mestre evne for samarbejde og refleksion dels med medarbejdere og ledelse og dels i forhold til egen indsats i forhold til medarbejdere og ledelse
Skal gennem tæt dialog med Camillehusenes ledergruppe og følgegruppen for IU planlægge Internudvikling – Læring på arbejdet i Camillehusene
Skal udfører konkret undervisning ud fra indhold i program for Internudvikling - Læring på arbejdet i Camillehusene
Skal sikre planlægning af en eventuel ekstern underviser til emner i program for Internudvikling – Læring på arbejdet
Skal, hvis det aftales nødvendigt sikrer 1 gang årligt afholdelse af Grundkursus i førstehjælp hvor psykisk første hjælp også skal indgå
Skal optage situationer fra hverdagen i Camillehusene på DVD
Skal deltage i registrering og systematik af kursusaktivitet og øvrige læringsaktiviteter gældende for medarbejdere i Camillehusene
Skal deltager på pædagogisk koordineringsmøde og kan indgå i planlægningen af disse
Skal deltager på temadage og kan indgå i planlægningen af disse
Skal være projektleder på udvalgte projekter i Camillehusene