Kontaktpersonstilling

Skriv din tekst her...

KONTAKTPERSONSTILLING
Medarbejder i en kontaktpersonstilling ansættes af Camillehusene til en stilling i Gentofte kommune. I stillingskategorien ansættes primært pædagoger, men andre med kortere eller længere uddannelsesbaggrund, kan også komme i betragtning.

Kontaktpersonen skal omsætte sin viden fra pædagog uddannelsen og egne erfaringer fra det pædagogiske arbejdsfelt
Skal være en tydelig voksen med evner for overblik i forhold til flere børn samtidigt
Skal bruge personlige egenskaber og empati sammen med faglig viden
Skal være fysisk og psykisk robust så en kompleks vifte af arbejdsopgaver kan håndteres
Skal samarbejde og indgå i en bred ramme for samarbejde
Skal udvise initiativ i forhold til selvstændigt at fastholde arbejdet ud fra Camillehusenes kerneydelser, vejledninger, værdier og børnenes individuelle planer
Skal være åben for fleksibilitet ud fra døgnrytmens forudsætninger og har lyst og vilje til arbejdstider der veksler mellem dag aften weekends og helligdage
Skal tale, skrive og læse dansk
Skal benytte IT på brugerniveau
Skal interessere sig for organiseringens udvikling dels ved at holde sig orienteret i skriftligt materiale og dels ved at være aktiv deltagende på møder
Skal deltage i kurser og anden form for læring og udvikling
Skal reflektere over egne og andres handlinger
Skal deltager i koloniferie og andre arrangementer som indgår i Camillehusenes årskalender
Skal være åben og beskrivende om Camillehusenes virke over for interessenter og gæster
Skal varetage vejleder for studerende i praktik og støtte studerende op som har andre som vejleder
Skal udvise ansvar over for Camillehusenes bygninger og indretning

Det er kontaktpersonens ansvar
At være aktiv deltager på pædagogiske koordineringsmøder og temadage
At være aktiv deltager på Internudvikling – læring på arbejdet
At være kontaktperson for en eller flere af børnene eller de unge
At være den koordinerende voksne i forhold til tværgående samarbejde vedrørende barnet eller den unge
At tage ansvar for kontaktbarnet eller den unges økonomi
At skrive skriftligt oplæg til barnet eller den unges Status- og Indsatsmøde
At sikrer udførelse af arbejdet ud fra barnet eller den unges besluttede Indsatsplan
At følge op og gøre skriftlig status på alle indsatsområder for barnet eller den unge
At sørge for kontaktbarn eller unges værelsesindretning, tøj, toiletsager, legetøj, gaver, deltagelse i fester
At afholde fødselsdag
At fastholde og pleje kontakt til barnet eller den unges netværk, herunder varetage forældresamarbejdet
At sikre implementering og opfølgning på barnet eller den unges dag døgn uge rytme
At sikre implementering af barnet eller den unges udtrykskapacitet, rumfornemmelse og kommunikation
At sikre samarbejde med læger og øvrige specialister om relevant medicinsk behandling og opfølgning på denne
At være overordnet ansvarlig for kontaktbarn eller unges omsorg, træning, støtte, udvikling og opdragelse