Mellemleder

  Susanne Frank, e-mail: sufr@gentofte.dk

 Estrid Christensen, e-mail: ech@gentofte.dk    

Mellemleder udpeges af Camillehusene og godkendes og ansættes af kommunen.      

Mellemlederen skal forstå sin situation i krydspres mellem direkte brugere, indirekte brugere, medarbejdere, forstander, øvrige samarbejdspartnere og Gentofte Kommune og skal håndtere sin loyalitet opad, nedad, indad og udad i organiseringen
Skal omsætte viden fra egen pædagogisk uddannelse og egne erfaringer fra det pædagogiske arbejdsfelt
Skal planlægge og følger op på konkret arbejdstidsplanlægning for den enkelte medarbejder
Skal arbejder ud fra konfliktløsende interesser
Skal skabe samspil i ledergruppen og i andre møder i Camillehusenes organisering
Skal formidle Camillehusenes virke over for gæster og andre interessenter
Skal træffe beslutninger og skabe samling og overblik i forhold til det pædagogiske og praktiske arbejdes udførelse
Skal arbejde ud fra humanistisk, rummeligt og positivt menneskesyn og se muligheder frem for begrænsninger i forhold til en mangfoldig medarbejdersammensætning
Skal reflektere over egne handlinger
Skal evne omstilling og fleksibilitet
Skal skabe stabilitet i givne vilkår
Skal være læringsorienteret
Skal formidle gennem tale og skrift.
Skal samarbejde på flere niveauer og blandt mange faggrupper og forældre
Skal inspirere og give støtte til et dynamisk arbejdsmiljø
Skal arbejde i respekt for de overordnende vilkår for økonomisk drift
Skal sikre administration af børnene og de unges private kontis og det enkelte hus’ udlægskasse
Skal fastholde værdigrundlag, kerneydelser og træning og udvikling af medarbejdergruppen
Skal fastholde arbejdets udførelse gennem de besluttede vejledninger
Skal sikre det enkelte barn og unges beskrivelse af egen livshistorie
Skal holde medarbejderudviklingssamtaler

Det er mellemlederens ansvar
At være aktiv og givende til den samlede ledergruppe
At have overblik over de muligheder organiseringen giver
At udvikle indsatsen i forhold til kerneydelser
At detailplanlægge
At udvikle organiseringen
At indgå refleksivt generelt og i vurdering af egen indsats og målopfyldelse
At fastholde værdier
At skabe værdier
At være bevidst om egen rolle som forbillede
At skabe overblik for vurdering af og støtte til den enkelte medarbejder i dennes udvikling og indsats
At følger op på den enkelte medarbejders kompetenceudvikling bl.a., gennem at følge op på den læring der gives gennem "Internudvikling – Læring på arbejdet" og øvrige tildelte individuelle kurser
At skabe forståelse og interesse hos medarbejderen for de børn og unge, der har deres bolig i Camillehusene
At skrive indberetninger om magtanvendelse. I forstanderens fravær i en konkret periode skal der ske indberetning, foretaget af mellemleder gældende ud fra vilkår for stedfortræder for forstander
At udvise ansvar over for bygninger og indretning
At stille sig til rådighed for en udpegning som konstitueret forstander, i tilfælde af forstanders længerevarende fravær