Forstander

FORSTANDER
Forstander udvælges, udpeges og ansættes af Gentofte Kommune.

I Camillehusene er ønsket, at forstanderen overordnet ledeR Camillehusene moderne, ud fra retningslinjer i ledelse af mangfoldighed – mangfoldighedsledelsens 5 principper. Disse er, Ledelse og værdier, Bevidshed og forandring, Individ og fællesskab, Kommunikation – dialog og fortælling, Mentorskab og nærhed.


Forstander skal sikre sammenhæng
Der skal arbejdes for værdibaseret ledelse som præmis for ledelse. Desuden skal vilkår for den enkeltes udvikling og indsats være synlig. Der skal være høj forandringsvillighed, vilkår i forhold til at den enkelte tager ansvar for at løse sine opgaver, vilkår det støtter den enkeltes indsats til det bedste for fællesskabet, vilkår der støtte op om samarbejde der bygger på gensidig tillid og respekt og endelig skal forstander kommunikere Camillehusenes historie.


Forstander er en samlende person
Forstanderen skal argumentere for sine beslutninger og være samlende person i forhold til al økonomisk drift og administration, pædagogisk retning og værdigrundlag, personaletræning og udvikling, vedligeholdelse af bygninger og udenoms arealer og kunne fortælle om Camillehusene. Forstanderen skal forstå sin situation i krydspresset mellem mange interessenter og kunne håndtere sin loyalitet opad, nedad, indad og udad i organiseringen. Hun/han skal arbejde ud fra konfliktløsende interesser, træffe beslutninger og skabe samling og overblik i forhold til arbejdspladsens stillingskategorier. Hun/han skal arbejde ud fra humanistisk, rummeligt og positivt menneskesyn og se muligheder frem for begrænsninger i forhold til en mangfoldig medarbejdersammensætning. Hun/han skal reflektere over egne handlinger, evne omstilling og fleksibilitet, skabe stabilitet i givne vilkår, være læringsorienteret og formidle gennem tale og skrift. Hun/han skal samarbejde på flere niveauer, blandt mange faggrupper og forældre. Hun/han skal skabe vilkår så samarbejde er til inspiration og støtte for et dynamisk arbejdsmiljø og hertil sikre pleje af omdømme og netværk til gavn for Camillehusene.

Det er forstanderens ansvar
At være aktiv og give samspil i ledergruppen
At skabe overblik for organiseringens virke
At udvikle den interne organisering
At detailplanlægge
At fastholde værdier
At skabe værdier
At optræde forbilledligt
At vurdere og støtte op om de medarbejdere der er i stillingskategori mellemleder, kursusudviklingsmedarbejder og administrativ medarbejder ud fra den enkeltes interesser sat i sammenhæng med arbejdspladsen som helhed og holde medarbejderudviklingssamtale med disse
At være med til at skabe forståelse og interesse hos alle medarbejdere for de børn og unge der har deres bolig i Camillehusene