Basisstøttestilling

Skriv din tekst her...

BASISSTØTTESTILLING
Medarbejder i en basisstøttestilling ansættes af Camillehusene til en stilling i Gentofte Kommune. I stillingskategorien ansættes primært ufaglært medarbejder, men andre med kortere eller længere uddannelsesbaggrund, kan også komme i betragtning.

Basisstøttemedarbejderen har som udgangspunkt, at støtte op om det planlagte arbejde i Camillehusene.
Basisstøttemedarbejderen skal være åben for vejledning og indgå i samarbejde
Skal kende Camillehusenes kardex, kerneydelser, vejledninger og værdier
Skal arbejde i forhold til børnenes kardex og individuelle indsatsplaner
Skal have indlevelse, nærvær og empati
Skal være i nær og tæt kontakt med gruppen af børn og unge
Skal indgå som støtte i udførelsen af dels det praktiske og dels det pædagogisk planlagte arbejde Skal være åben for fleksibilitet ud fra døgnrytmens forudsætninger
Skal varetage arbejdstider vekslende mellem dag aften weekends og helligdage
Skal være aktiv deltager på Internudvikling – Læring på arbejdet og øvrige kurser og anden form for læring og udvikling
Skal reflektere over egne og andres handlinger
Skal være fysisk og psykisk robust så en bred vifte af arbejdsopgaver kan håndteres
Skal tale, skrive og læse dansk
Skal benytte IT på brugerniveau

 

..