Administrativ medarbejder

ADMINISTRATIV MEDARBEJDER
En administrativ medarbejder ansættes af Camillehusene til en stilling i Gentofte Kommune. I stillingen ansættes en medarbejder der har uddannelsesbaggrund inden for handel og kontor, suppleret med relevant kursusbaggrund.

En administrativ medarbejder skal som udgangspunkt mestre en stilling uden øvrige sammenlignelige kollegaer i Camillehusene
Skal arbejde selvstændigt i nært samarbejde med forstander
Skal registrere og arkivere post
Skal taste arbejdstider til lønsystem
Skal ajourføre personoplysninger i lønsystem
Skal ajourfører løn dannelse for alle medarbejdere
Skal skrive ansættelsesbreve inden for alle repræsenterede fagområder/stillingskategorier
Skal fører arkiv over personalesager i Captia
Er ansvarlig for forvaltning af økonomiske midler
Er ansvarlig for arkivering og dokumentation af forbrug
Skal bogføre regnskab
Er superbruger til IT-system
Passer telefon og har overblikket i Camillehusenes administration
Er referent i MED og Bestyrelse