Social Kapital

Vores deltagelse i projekt fra april 2011 frem til september 2013 lærte os meget om vilkår for Sociale Kapital og mundede dels ud i en fælles rapport og en rapport om vores kapital i Camillehusene

Hvordan er den Sociale Kapital på din arbejdsplads?

I Camillehusene var vi parate til at få den den målt og har nu en rapport om det. Undervejs i vores målinger, havde vi mange spændende arbejdsdage, hvor alle bidrog til f.eks. besvarelse af spørgeskema, deltog i interview og var aktive i forskellige mødefora