Kom og vær med

I forløb juni-november og december-maj har vi 2 praktikpladser til pædagogstuderende. Hertil har vi også plads til dig der skal i 1 eller 4 praktik

Uddannelsespolitik
Læs vores "Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan B. og C gældende for 2 og 3 praktikforløb" som er linket øverst på siden.

Læs også vores vejledning for "At være vejleder for studerende i praktik". Den er også linket øverst på siden.  

Ansvar
Forstander, leder og praktikvejleder har ansvaret for, at vi arbejder efter, Bekendtgørelse om uddannelse af pædagoger.

Hertil har vi ansvar for at overholde "Camillehusenes vejledning for studerende fra pædagogiske seminarier, der er i praktik."

Den studerende får knyttet en vejleder fra vores stillingskategori, Kontaktperson. Læs om de forskellige medarbejderes ansvarsområder under punktet her til venstre "Stillingskategorier".

Overordnet forventer vi, at den studerende i sin praktiske - praktikperiode udfører arbejde der giver indsigt i en kontaktpersones arbejde i Camillehusene. Vi forventer, at den studerende er aktivt lytende og spørgende og med interesse indgår i vores mange indsatsområder.

Møder    
I vores organisering har vi mange møder. Som studerende deltager du ikke som en selvfølgelighed, i alle møder. Hvilke du har interesse i at deltage i, skal du og din vejleder afklare.

Undervisningsprogram
Yderlig, udover dine individuelle vejledningstimer med din vejleder og introduktions møde med forstander, deltager du i et særligt undervisningsprogram sammen med studerende fra andre børneinstitutioner.

Emnerne i foråret 2017 er:

- Kommunikation i den socialpædagogiske praksis

- Blind for en dag

- Neuropædagogik

- Når den unge har sit hjem på en døgninstitution

- Inklusion og mangfoldighed

- Unge med psykosociale problemer