Kvalitetssikring

Vi mener, at lokale Vejledninger, Politikker og Retningslinjer er med til at sikre, at vores indsatsen er kendt af alle og, at der kan ske kvalitetsmåling og ny udvikling, på baggrund af  registrering fra hverdagen

 Kvalitet i Camillehusene
Camillehusene har siden 2005 udarbejdet og arbejdet efter lokale Vejledninger, Retningslinjer og Politikker. Det giver en god mulighed for, at vi snakker ud fra fælles kendt grundlag bl.a. når vi ønsker kvalitetssikring af vores indsats - i forhold til: Gør vi det vi siger vi gør.

Vi ved, at grundværdier er et personligt anliggende, men vores indsats har omdrejningspunkt i 5 værdier som er: udvikling, ansvarlighed, tryghed, positiv selvopfattelse og samarbejde. 

Vores Vejledninger er:

Vejledning for brug af vejledninger 
Vejledning for introduktion af nye medarbejdere 
Vejledning for medicinhåndtering 
Vejledning for børn og unges dag døgn uge rytme og - husets dag døgn uge rytme                                                                                               
Vejledning for systematisk afdækning af børn og unges forudsætninger for       kommunikation 
Vejledning for respektfuld kommunikation 
Vejledning for empatisk  kommunikation      
Vejledning for Status og Indsatsmøde 
Vejledning for Kulturelle arrangementer som pædagogisk redskab 
Vejledning for koloniferie 
Vejledning for at sikre barnets beskrivelse af egen historie

Vejledning for at tilbyde bolig til børn og unge i alderen 0-18 år samt Camillehusenes indsats for den enkelte når der rykkes værelse og når der skal ske flytning til andet bosted                                                
Vejledning for udførelse af arbejde. Arbejdsgrundlag, pædagogiske overvejelser og sikkerhedsarbejdet i Camillehusene              
Vejledning for at være vejleder for studerende fra pædagogiske seminarier, der er i praktik                                                              
Vejledning for håndtering af tøj                                                                              
Vejledning for at varetage værtsrolle i forhold til planlagte arrangementer hvor børn og unge deltager

Vejledning for kontortider

Vores Rammesætning gennem Politikker gælder for:

Alkohol, Mobning, Rygning, Gæster, Stress, Løn, Brugerpolitik, 
Forvaltning af bekentgørelse om Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, 
Mad og måltidspolitik,  
Bevægelse og motionspolitik

Vores Regulering gennem Retninglinjer gælder for:

Aflåst skab, Pauser, Overarbejde, Intern udvikling-Læring på arbejdet, Litteratur og bibliotek, IT udvikling, Kørsel i biler, Beredskabsplan, Hændelsesforløb, Dele af administration af økonomi, Betaling for kost, Ferieafholdelse, Graviditet og barsel, Omsorgsdage, Fravær grundet eget barns sygdom, Fravær på grund af sygdom, Møde med pressen, Tændte stearinlys, Kollegial omsorg og Ambulanceplan, Efterlysning, Klager, Klagevejledning, Ved barn eller den unges dødsfald, Vand - sol og ild.

Øvrig dokumentation:

Vi optager film om vores arbejde. F.eks. "Camillehusene 365 dage om året" og "Camillehusene 365 nætter om året."