En vej ind i arbejdet

Det er en særlig udfordring, at arbejde i døgnmiljøer med skiftende arbejdstider og arbejde hver anden weekend og på helligdage.

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger, men vi responderer kun, hvis vi har ledige stillinger, vikariater eller behov for tilkaldevikarer

 

Det er udfordrende, at vælge arbejde på et døgntilbud. Er man derimod parat til det ja, - så findes der ikke noget bedre!

Medarbejdere netop nu
Vi er 32 kvinder, 7 mænd, studerende og en god gruppe vikarer af begge køn. Vores aldersspredningen er fra 20 til 65 år.

Vikarer
Er du interesseret i job som tilkaldevikar, hører vi altid gerne fra dig.

Uopfordret ansøgning
Vi er også åbne for en uopfordret ansøgning, inden for alle vores stillingskategorier. Dog skal du ikke forvente, at vi svarer med det samme. Vi henvender os kun til dig, hvis vi aktuelt har en ledig stilling, inden for den stillingskategori du uopfordret søger.

Inden du søger et job hos os skal du gøre dig klart, at du vil arbejde i direkte kontakt med barnet og den unge. Så du støtter, træner og hjælpe hver enkelt i forhold til:
 
Forskellige kommunikationsvanskeligheder bl.a. ingen verbal tale
 
Behov for klare rammer for dagen og døgnets forløb
 
Behov for kørestol
 
Kropsforandringer som følge af scoliose og anden fysisk kropsforandring
 
Spasticitet
 
Epilepsi

Benytter en fysisk udtryksform
 
Manglende evner i brug af mund og svælg
 
Komplikationer som følge af fejl på kromosomer
 
Svagtsynet-blindhed
 
Høreproblemer
 
Behov for diverse hjælpemidler

Omsorg og pleje til daglige funktioner og direkte træning

Behov for din fulde opmærksomhed og støtte hele døgnet

Du skal også:

Vise respekt og anerkendelse for Camillehusenes Kerneopgave

Tage imod introduktion og direkte instruktion med henblik på, at varetage og udføre arbejde selvstændigt

Have det godt med kontrold, registrering og dokumentation

Tage udgangspunkt i Camillehusenes Værdier og følge Vejledninger, Politikker og Retninglinjer

Respektere, at børn og unge med mange og varige funktionsnedsættelser, livet igennem skal have direkte tilknytning i større eller mindre sociale grupper og forpligtende fællesskaber. Vores huse har en relevant indretning til det og du skal indgår i en fleksibel arbejdstilrettelæggelse, hvor der også indgår mange huslige og praktiske gøremål.

                                                   Velkommen