Organisering


Camillehusenes organisering består af mange gøremål og stor aktivitet hele døgnet. Derfor er der brug for god planlægning og koordinering

 

Vores indsats er primært planlagt i forhold til, at være sammen med børnene og de unge i Camillehusene. Vi taler om, at have en direkte tid sammen med børnene og de unge og vi taler om den nødvendig tid til indirekte arbejde, der værdisætter og kvalificerer, vores direkte arbejde for børnene og de unge, forældre og øvrige samarbejdspartnere.

 Møder
Vi planlægger dels møder alene for medarbejdere i Camillehusene, men vi arrangerer også møde for børnene og de unge og deres forældre.

Dialog om - socialfaglige tiltag og evaluering af forløb sker på vores Pædagogiske Koordinationsmøder og på vores Organisatoriske Koordineringsmøder er emnerne - udvikling af vores organisering.

I mindre fora og grupper ligger møder i ledergruppen, gruppen for vejledere for studerende, koordinationsgruppen vedrørende MOVE og andre nødvendige arbejdsgrupper, mere eller mindre ad hoc.

En eftermiddag om ugen har børnene og de unge i hvert sit Hus sit Børne- og Unge møde, støttet op af de medarbejdere der er på arbejdsdagen.

Udviklingssamtale
Medarbejderudviklingssamtaler, i daglig tale kaldet MUS, holdes en gang om året med nærmeste leder. Samtalerne i 2014 ligger i oktober og november måned.

Medarbejderudviklingssamtaler, i daglig tale kaldet MUS, holdes en gang om året med nærmeste leder. Samtalerne i 2014 ligger i oktober og november måned.

 

Arbejdspladsvurdering
Vores nuværende Arbejdspladsvurdering - APV-handleplan er aktuel i årene 2013 til 2016. Og udgør sammen med vores Sociale Kapital også vores generelle Trivsel.

Brandøvelse
Vi har brandøvelse hver andet år. Sidst var i juni månede 2014.

Særligt projektI 

I 2013 arbejdede vi i projekt "Social kapital - en fælles bevægelse hver dag i Camillehusene." Det var et super spændende projekt som var koordineret af Gentofte kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme ud fra samarbejde med Forebyggelsesrådet. Projektet er afsluttet med en rapport.

 

Mange er aktive

En aktiv arbejdsplads fordrer, at mange tager del i hverdagens beslutninger. Ligeledes er det væsentligt, at der også er interesse for, at varetage særlige opgaver. I lige årstal i maj måned har vi valg til vores forskellige tillidshverv.

 

Arbejdsmiljørepræsentant
Marlit Lund
Email:
mjlu@gentofte.dk

Tillidsrepræsentant
Heidi Henriksen
Email: hghe@gentofte.dk

 

Medlem af Pårørende Rådet   

Heidi Henriksen
Email:  Email: hghe@gentofte.dk