Tillid og tryghed

Medarbejdere og ledere er væsenlige medspillere i børnene og de unges liv. Det fordrer ansvar og faglige overvejelser 

 Camillehusene - et mylder af liv

Vores organisering har mange spændende elementer og et bret indehold. Det kræver megen planlægning og koordinering.

Vi er 40 fast tilknyttede kollegaer på forskellige timetal fra 12 timer i gennemsnit om ugen til 37 timer om ugen. Ledelsen er forstander sammen med 2 ledere. Hertil er vi 19 kontaktpersoner, 9 er kollegaer i basisstøttestillinger, 6 arbejdere om natten, 1 arbejder med administrative opgaver, 1 ordner praktiske ting i husene og haven og 1 koordinerer omkring vores kompetence viden og lærings miljø. Hertil har vi et antal tilkaldevikarer der dels er fastansat i normtimer og dels ansat til akut at træder til, når behovet indfinder sig.

Børnene og de unge i hvert af vores 3 huse kender selvfølgelig sine nære medarbejdere rigtigt godt, da de har mellem 10 og 14 faste medarbejdere pr. Hus.

Kollegaer
I dag-og aftentimer arbejder uddannede pædagoger i tæt samarbejde med ufaglærte kollegaer. Så man i fællesskab giver børnene og de unge den hjælp og støtte, træning og opdragelse, omsorg og oplevelser barnet og den unge har brug for. På en arbejdsdag har hver medarbejder sin direkte relation sammen med 2 eller 3 børn og unge.

Pædagogstuderende
Studerende fra UUC pædagogseminarierne i Region Hovedstaden kan komme i 1, 2, 3 eller 4 praktik.  .

Arbejde om natten
Natmedarbejder i hvert hus varetager den særlige opgave det er, at være vågen og aktiv hele natten.

Ledelse
Ledergruppen er pædagogisk uddannet med efterfølgende kurser i ledelse. De har et nært kendskab til Camillehusenes kerneydelser og  indsatsområder og arbejder i synlig og nærværende ledelse.

Team

Generelle kvalifikationer og kompetencer
Som medarbejder er du på din konkrete arbejdsdag barnet og den unges primære kontakt og arbejder for, at tilgodese et tæt samvær og en god relation med barnet og den unge.

Koordination af aktiviteter
Du skal deltage i og sørge for, at de forskellige aktiviteter det enkelte barn og ung indgår i, er koordineret og udføres hver dag.

Samarbejde med pårørende
Du skal varetage et godt samarbejde med barnet og den unges forældre og pårørende og øvrige personer i den enkeltes netværk.

Tilrettelæggelse af rytme
Du skal have forståelse for, at det vores socialfaglige arbejde tilrettelægges, så det enkelte barn og unge befinder sig godt og har mulighed for læring og udvikling i et miljø, hvor døgnet er opdelt ud fra rytmer. Så barnet og den unge opnår genkendelighed i døgnet-, ugens-, månedens- og årets gang.

Yde støtte
Du skal støtte barnet og den unge som intellektuelt fungerer i begrænset omfang, i forhold til den normale barns udviklingskurve. Børnene og de unge kan have svært ved udtrykke sig og vise læring af direkte indlæring og kan have behov for, at få lang til, i forhold til at udtrykke sin forståelse, i forhold til et sprøgsmål. På den baggrund skal arbejdet for det enkelte barn og unge tilgodeses i et overskueligt fysisk miljø, med forståelse for kommunikationens og relationens betydning i det sociale miljø.

Opdragelse og dannelse
Du skal indgå i opdragelse af barnet og den unge gennem, at støtte, vejledning og træne barnet og den unge ud fra den enkeltes eget tempo, overskud og generelle formåen. Specifikke udfordringer skal hele tiden være afpasset den enkelte så, du derigennem er med til at styrke barnet og den unges egen dannelse. En dannelse, der sikrer barnet og den unge egen identitet, egen stil og egen mulighed for at markere sig i sit miljø.

Socialt netværk
Du skal være åben for barnet og den unges tilknytningsmuligheder i samfundet. Du skal støtte op om de muligheder barnet og de unge har i forhold til, at have socialt netværk med familie, venner og evt. andre.

Barnets udvikling
Vi ser det det enkelte barn og unges udvikling i forhold til den enkeltes kompetencer i forhold til egen udtrykskapacitet og verbal kommunikation, rumfornemmelse og fysiske formåen og forældrenes accept og tolerance i forhold til, at deres barn bor i Camillehusene.

Videreuddannelse
Mange medarbejdere arbejder flere år i Camillehusene, men vi må også acceptere, at nogle blot er her et års tid. Det pædagogiske arbejdsfelt spænder jo bredt - så selv om VI synes, at det bedste sted er i Camillehusene, så vil mange selvfølgelig også gerne prøve andre arbejdspladser, i løbet af deres personlige karriere. Og vi er altid stolte når en ufaglært medarbejder vælger at gå videre i uddannelse til pædagog.

Administrativ medarbejder
Vores fantastiske administrative medarbejder holder bl.a. orden på ansættelsesbreve, tastning af arbejdstider, ordner regnskaber og er altid venlig og imødekommende med hjælp og opbakning til vores mangesidige opgaver.

 
Pia Christensen
Tlf: 39984400
E-mail: pchr@gentofte.dk