MOVE

At være i bevægelse - det er udfordrende, sjovt, udviklende, spændende og giver mulighed for udvikling af kompetencer

Siden 2001 har medarbejder i Camillehusene støttet børnene og de unge ud fra de gode principper i MOVE.

I december måned 2012 blev vi certifiseret til at være Danmarks nuværende eneste døgn miljø der lever op til MOVE europas krav for certifisering.

I april måned 2015 er vi godkendt som "House of Excellence". Derfor underviser vi andre døgntilbud og håber derved, at vi er med til at sprede det gode fysiske udviklings og lærings program MOVE.

https://www.enhamtrust.org.uk/our-services/children-and-young-adult-services/move

 

Vi er i gang med at søge plads i VISO.

MOVE i Camillehusene
MOVE er et tværfagligt værktøj der giver børn og unge med motoriske vanskeligheder bedre muligheder for, at lære at bruge deres krop funktionelt i deres hverdag. Det er et program der bygger på målbare indsatsområder indenfor funktionerne:
 
at sidde
at stå
at gå

For de børn og unge der har MOVE program koordinerer vi sammen med forældre, skole og eventuelt fysioterapeut og ergoterapeut. Herefter indgå programmet naturligt i barnet og den unges hverdag. 
 
Camillehusene er med i MOVE netværket i Danmark hvor mennesker der arbejder med MOVE i hverdagen mødes 2 gange årligt. For bl.a. at drøfte nye ideer, måder at opstille mål på, hvordan får vi integreret det i hverdagen samt give hinanden input til hverdagens arbejde med MOVE.
 
Camillehusene har seks uddannede MOVE Instruktører og 18 uddannede Udførere, som alle i hverdagen sikrer, at deres kollegaer omkring børn og de unge arbejder i forhold til principper for MOVE.