Fælles Pårørende samling

Hvert år, enten i oktober eller november måned indkalder Pårørende Rådet til den årlige Fælles Pårørende samling

Fælles Pårørende samling
Pårørende Råd er sammensat af 8 forældre og 1 suppleant, 2 repræsentanter fra medarbejdergruppen og Camillehusenes forstander.