Pårørende Råd

I vores Pårørende Råd er forældre og medarbejder aktive.

Fælles Pårørende Samling
Efter valg på fælles samling i november måned 2016 er vores Pårørende Råd sammensat af 8 forældre og 1 suppleant, 2 repræsentanter fra medarbejdergruppen og Camillehusenes forstander.

Møder i Pårørende Rådet
Medlemmer modtager dagsorden og referat. En af forældrene er formand og forstander er født medlem, som sekretær.

Der holdes minimum 4 møder årligt. Vi forsøger, at gøre
arbejdet overkommeligt, så arbejdspresset ikke bliver for voldsomt. Som forældre er det rart at være med. Man kommer tæt ind på andre forældre i samme situation som en selv, får mange informationer og har mulighed for at være med til at præge børnene og de unges hverdag.

Næste møde
Der har senest været møde den 31. maj 2017, Det næste møde er den 20. september 2017.