Et aktivt døgnsted


I hvert af vores 3 Huse er døgnet opdelt med gøremål inden for morgenstund, formiddag, eftermiddag, aften og nat

Døgnrytme
I 3 huse kan nu for tiden bo henholdsvis 8, 7 og 4 børn og unge. Hver enkelt har deres eget værelse, to deler badeværelse og der er god fællesplads. 

Du skal være mellem 1 og 18 år for at flytte ind, og er du 18 til 23 år, kan du bo på "efterværnsplads". 

Hver aktivitet i døgnets rytme tilrettelægges ud fra børnene og de unges alder og funktionsevne, så vi tilgodeser såvel mindre som større børn og unges behov.

Skolegang
Børnene og de unge går i forskellige skoler. Nu for tiden samarbejder vi bl.a. med Geelsgårdskolen, Kirkebækskolen og Sofieskolen.
Når de unge har afsluttet 10. klasse, tager nogle sin specielt tilrettelagde ungdomsuddannelse  på Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen, UIU på Horsebakken eller ungdomsuddannelseslinjen på Geelsgårdskolen og Kirkebækskolen. 

Samarbejde
Der skal være sammenhæng og gensidig forståelse mellem de mange voksne, der omgiver børnene og de unge. Gennem beskrivelser i kontaktbøger og brug af andre teknologiske hjælpemidler synliggøres barnet og de unges aktiviteter og der beskrives hvordan de udtrykker sig i løbet af dagen. Det, suppleret med dialog giver kendskab til hinandens indsats.

Her og nu
Differentieret alder og børnene og de unges forskellge kompetencer, giver mulighed for et unikt fællesskab. Hvor en social forståelse for hinanden er vigtig og giver god mening. Vi er hver i sær unikke, men vi har alle brug for at være en del af et fællesskab. Og helst et forpligtende fællesskab, der udfordrer os og giver mulighed for ny læring.

I dag bor der 9 piger og 13 drenge i Camillehusene med en aldersspredning hvor en er 4 år, en er 5 år, en er 8 år, to er 9 år, tre er 12 år, syv er 13 år,  en er 16 år, en er 18 år, fire er 19 år og en er 20 år.