Et aktivt døgnsted


I hvert af vores 3 Huse er døgnet opdelt med gøremål inden for morgenstund, formiddag, eftermiddag, aften og nat

Døgnrytme
Børn og ug er fordelt over 3 huse. Hver enkelt har deres eget værelse, to deler badeværelse og der er god fællesplads. 

Du skal være mellem 1 og 18 år for at flytte ind, og er du 18 til 23 år, kan du bo på "efterværnsplads". 

Hver aktivitet i døgnets rytme tilrettelægges ud fra børnene og de unges alder og funktionsevne, så vi tilgodeser såvel mindre som større børn og unges behov.

Skolegang
Børnene og de unge går i forskellige skoler.
Når de unge har afsluttet 10. klasse, tager nogle sin specielt tilrettelagde ungdomsuddannelse. 

Samarbejde
Der skal være sammenhæng og gensidig forståelse mellem de mange voksne, der omgiver børnene og de unge. Gennem beskrivelser i kontaktbøger og brug af andre teknologiske hjælpemidler synliggøres barnet og de unges aktiviteter og der beskrives hvordan de udtrykker sig i løbet af dagen. Det, suppleret med dialog giver kendskab til hinandens indsats.

Her og nu
Differentieret alder og børnene og de unges forskellge kompetencer, giver mulighed for et unikt fællesskab. Hvor en social forståelse for hinanden er vigtig og giver god mening. Vi er hver i sær unikke, men vi har alle brug for at være en del af et fællesskab. Og helst et forpligtende fællesskab, der udfordrer os og giver mulighed for ny læring.