Hjemmesiden er under ombygning

Der er 22 enkelt værelser med god plads til børn og unge. Børn og unge der kan have mange varrige funktionsnedsættelser såvel fysiske, mentale og autistiske problemstillinger

Forstander

Flemming Madelaire Klein 
Mail: flk@gentofte.dk         Tlf: 23 31 76 10

Find os her